به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

پرچم سه رنگ

 
۱۳۸۳/٤/۱٧

من می گم يه چيزی تو اين پرچم سه رنگ هست که ما دو ملت را اينقدر به هم نزديک کرده است. شما می گوييد نه؟! اينجا را سری بزنيد يادتون نره Play را فشار بدهيد. http://www.lifeinitaly.com/flash/

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.