به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟

 
۱۳۸۳/٩/٢٤

مهاجرانی هم آمد. ديری بود که بشدت احساس می کردم جای کسی در بلاگستان خالی است.حال هم که آمده اند با اياب و ذهاب و خدم و حشم (با خانواده تشريف) آورده اند. اما اگر نتوانی برايش پيام بذاری به مفت هم نمی ارزد!. اين را هم گفته باشم که نيامده رنگ وبلاگ بنده را هم که عمری برايش کپی رايت داشته ايم٬ کش رفته اند. خدا آخر و عاقبت ما را بخير کنيد. لطفا سوالات خود را آماده کنيد که هر چه سريعتر سوال بارانش کنيد. ضمنا سوال خانوادگی٬ در مورد صيغه و زن دوم ممنوع! راستی من اولين کسی هستم که از سايت ايشان ديدار کرده ام.

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.