به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

مدتی اين مثنوی تعطيل شد

 
۱۳۸٤/٢/٢۳

سلام به همه عزيزانی که در اين مدت بيش از سه سال در خدمتشان بودم و از همه درسها آموختم. مشغله های روز مره زندگی وقتی برای سامان بخشيدن به اين کلبه باقی نگذاشته است. هرچند اميدوارم اين يک تعطيلی دائمی نباشد اما احتمالا حد اقل يک تعطيلی طولانی مدت خواهد بود. شرمنده از دوستان عزيزی که به اينجا عادت کرده اند. به هر حال بعيد نيست به گاه عدم دسترسی به قلم و کاغذ از اينجا همچنان به عنوان سياه نويس استفاده کنم و اين معنی برگشت نخواهد بود.اگر برگشتم خبرتان می کنم که برگشته ام.

خدا نگهدار همگی.

در چشمان تو چيست که وقتی خدا حافظی می کنی قبل از اين که از افق ديده پنهان شوی من خودم را گم کرده ام؟

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.