به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

سوم خرداد

 
۱۳۸٤/۳/۳

يادت هست، عهدی که هرروز می شکند؟ خرمشهر...

هل انت علی العهد الذی فارَغْتَنی فيه؟

شهر آزاد گشته محمد،

با من بودی؟...

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.