به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

تو را خدا منو بازداشت کنيد!!!

 
۱۳۸٢/٢/۱٠

اين دیگرواقعا از عجايب روزگار است. از اولین روزهای تحویل بغداد به صاحبان اصلیش( سقوط بغداد)٬ سعيد الصحاف وزير معروف اطلاع رسانی عراق به نيروهای آمريکايی التماس می کند که او را دستگير کنند٬ اما مگر گوش کسی بدهکار هست! میگویند نمی شود٬ چون اسم تو در لیست ما نیست! فکر نکنيد اين را من ساختم يا قصد نوشتن داستان دارم. اين واقعا داستان نيست. به اين می گويند٬ Stranger than fiction . باور نمی کنيد اينهم اصل خبر از BBC با ادرسش.
بی بی سی
پس اگر کسی راجع به ساخت و پاخت٬ آنهم از نوع برج سازيش٬ حرفی زد بلافاصله نزنيد تو دهنش.

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.