به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

شديدا متحجرانه

 
۱۳۸٢/۳/٦

سلام يه چيزی يکی دو روز پيش نوشتم که قصد نداشتم اينجا برنم. اما امروز گزارش مژگان بانو را که خواندم و بريده های بعضی از شعر ها را٬ تصميم گرفتم که آن شعرواره را اينجا بنويسم. تا کی با يد ادم دردها را تو دلش نگه داره!؟ واقعا که «قدري برسان تهاجم فرهنگي!»

تو را رکاب می زنم!
دو بال چرخبال روی شانه ات به خواب می زنم
تو پنچری برای من چه فرق می کند؟
چه فرق می کند٬ برای شستن تو٬ ... تف٬ نه آب می زنم؟
چه فرق ميکند٬
که يک سر طناب دار بسته ام به گوش يک دراز گوش؟
و يک سر دگر به گردن بزک٬ عموش؟
من اولين کسم که روی اين طناب تاب می زنم
و هيچ کهنه مهنه نيست توی حرف من!

ولی تو غايت تحجری!
شراب چشم تو٬ «زبان کهنه» است!!!
و موج گیسوان مد گذشته هاست!
مد پسا مدرن در غزل برهنه است!
مدرنیتی( modernity ) مگر ز ماه پشت پرده حرف می زند؟‌!
برای نسل نو غزل به شان جیپسی کینگز خوشتر است!
حجاب چیست؟
پرده چیست؟
مه کجاست؟ شعر روز از بیکینی حرف می زند!!!
زبان کهنه وارهان
تو آپ تو دیت نیستی پسر! (up-to-date )
که دائم از می و شراب ناب و ...
عشق و چشم نرگس حرف می زنی!

غزل به روزگار ما عبارتست:
از نگاه کانکریت
در مانیتور قشنگ یک کاباره مدرن
در بیگ اسکرین...(big screen )
تو سینما نرفته ای به عمر خود؟!!!
لوس آنجلس ندیده ای؟
هری پاتر نخوانده ای؟‌

نگاه سینمایی غزل
که٬
پرده
پرده
پیکچر(picture )
قمار
در کازینو را شکار می کند٬
نگاه نسل ماست!!
هزاز سال فاعلن مفاعلن٬
تو را اسیر خویش داشته
هنوز هم
ز سعدی و ز حافظ اصطلاح کهنه قرض می کنی!
و غافل از حقیقتی
که شاملوی عصر ما
هزار سال پیش شد فسیل!
تو نیستی مگر
ز خیل ان تفاله های لیت بورن (late borne ) نسل سوخته!
دو چشم کهنه باز کن
یو آر وری بی هایند مای فرند (.You are very behind my friend )

ولی من٬...عاشقان٬
تجسم تحجرم!
نه...
آپ تو دیت٬ ماپ تو دیت نیستم!
ولی هنوز٬
چشم من به دست ساقی است!
هنوز هم سحر گهان٬
به چشم خود٬
زدست ساقی آب می زنم
لوس انجلس چه صیغهء مزخرفیست؟!!!
جیپسی کینگز چیست؟
هری پاتر کدام باب لعنتی ست؟‌

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.