به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

تعريف استعاره به روايت شاعرانه و فرهنگستان

 
۱۳۸٢/۳/٢۱

گل سرخ سعیدی
در شعر من استعاره يعني گل سرخ
يك شاخه پر از ستاره يعني گل سرخ

در دايره المعارف سينه من
يك دل دل پاره پاره يعني گل سرخ

شطرنج عشق (فرهنگ)

درشعر من استعاره ماه رخ تو
سرباز نچيده ام به راه رخ تو!

در بازی شطرنج دلم با دل تو
شاه دل من باخت به ماه رخ تو

** عمليات اميد( جداسازی لاله و لادن) به روز شد. چهار شنبه ۲۱ خرداد. مطابق با ۱۱ ژوئن.

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.