به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

بيستون عشق

 
۱۳۸٢/٧/۸

ميلاد چکيده عصمت مبارک باد

**************************************************************

چوماه خاطره ها از کرانه ات سر زد٬

تمام دشت و دمن عطر بوی عنبر زد

به بيستون دلم تيشه می زنددستت

چهل ستون وجودم ز عشق می لرزد

بزن بزن به دلم تيشه های کاری عشق

زلال زمزم شيرين چنين توان سرزد

زلال زمزم شيرين بهانه بود فقط

دل گرفتهء من سوی باغ تو پرزد

بهانه ای که بگريم فراق چشم تورا

بهانه ای که گشايند اگر دلم در زد

بهانه ای که بخوانم سرود خستهء عشق

به ساحل کرمت کشتی ام چو لنگر زد

چهل شب است که بيتوته کرده در دل من

نگاه مست تو آه... آتشم به معجر زد

رها نموده دلم از قفس دلِ خود را

اميد اينکه تواند سری به دلبر زد

**************************************************************

مبارک باد تولد عشق

کعبه تو را طواف می کند

قبله تو را نماز می کند

سجده تو را نياز می کند

عشق فقط تويی حسين

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.