به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

رئيس جمهور وبگرد

 
۱۳۸٢/۸/٧

سلام. گرفتاری ولگردی ظاهرا در ايران بشدت ريشه دوانده و گويا تا دمار از روزگار ما مردم در نياورد٬ دست از سر ما بر نخواهد داشت. بارها به اين معضل خانمان سوز انديشيده ام و گاهی برای رهايی از اين گرفتاری هوس رئيس جمهور شدن سرم زده است. فکر می کردم که اگر انشا الله يه روز رئيس جمهور بشوم ديگر آنقدر کار خواهم داشت که فرصت ولگردی نخواهم داشت( ببخشيد منظورم وبگردی بود! قبلا هم ولگردی گفتم؟)‌و بتدريج اين عادت قبيح را ترک خواهم کرد. تا اينکه امروز در وبلاگ خانم مستشار نظامی ديدم که چشممان روشن! نه تنها جناب رئيس جمهور ولگردی( بابا اين حرف «ل» و «ب» انگار در کی برد من قاطی شده!) می کنند٬ بلکه در تبليغ وبلاگها هم سعی وافری دارند. بالاخره خودتان سر بزنيد در وبلاگ نغمه خانم پيام شخصی آقای خاتمی را ببينيد!!! (در قسمت پيام ها.

نتيجه نسبتا غير اخلاقی اينکه خانه از پای بست ويران است.  

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.