به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

بدون مقدمه

 
۱۳۸٢/۱٠/٢۸

سلام. بگذاريد پيام جناب هکر را همانجا بگذاريم بماند که اگر دوباره برگشت زحمت دوباره نويسی پيامش را کم کرده باشيم. از تمام عزيزانی که آمده اند و با ديوار مواجه شده اند شرمنده ام و دوستتان دارم.

هرروز اسم کسی را زدفترش

با تيغ سرد قلم سربريده است

با قيرگون عينک تنگ شکسته اش

تصوير عشق خاطره ها را دريده است

دنيا هماره همين است و بوده است

فرياد جز خشونت فردا نچيده است

 

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.