به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

سراب

 
۱۳۸٢/۱۱/٧

در پيش چشم آنکه خرابِ خراب نيست

باور کنيد عشق بجز يک سراب نيست

باور کنيد پنجره ها را شکسته اند

در شست و شوی شيشه نيازی به آب نيست

ديوار بسته اند زسيمان و سنگ و قير

ديوار بسته اند فقط يک حجاب نيست

نه ماه تيشه... يک شب يلدا به شوق او...

فرهاد مرده است يقيناً به خواب نيست

در قيرگون شب تن اين مرده چال کن

در پشت ابر تيره دگر ماهتاب نيست

ديريست بزم عشرت جانان به سر شده

عمريست نغمه چنگ و رباب نيست

تا صبح در زدم به «اميد» گشودنش

اين جسم مرده يخ زده جای جواب نيست

باور نمی کنيد چو من کس خراب نيست؟

باور کنيد عشق فقط يک سراب نيست!

 

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.