به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

تکرار غزل کهنه ايست که اگر پيدايش کردم اينجا می زنم.

 
۱۳۸٢/۱۱/٢۸

من از تکرار می رنجم بجز من دوستت دارم.

دوستت دارم٬

فعلا اين را داشته باشيد.

مادرم هميشه می گفت:
چراغ قرمز يعنی بايست.
چراغ سبز: يعنی برو!
اما چشمان تو...
و من در ترديد که حرف مادر را گوش کنم يا حرف دل را!

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.