واکنش جهان اسلام به شبيه سازی انسان


واکنش جهان اسلام به شبيه سازی انسان
جنجال پديد آمده بر سر اعلام خبر تولد نخستين انسان شبيه سازی شده و واکنشها به آن، به سرعت به جهان اسلام و به تبع آن به ايران نيز گسترش يافته و کارشناسان ژنتيکی و بويژه روحانيون مذهبی را به ارايه ديدگاه ها و نظراتی متفاوت واداشته است.
شورای افتاء دانشگاه الازهرمصر که از آن به عنوان عالی ترين مرجع مذهبی مسلمانان اهل سنت ياد می شود، در عکس العمی شديد، فتوا داد که شبیه سازی انسان ممنوع و از نظر شرعی حرام است.
در اين فتوا، در عين حال تاکيد شده که شبيه سازی اعضا به شرط آنکه در خدمت درمان انسان ها قرار گيرد، با مبانی دين اسلام ناسازگار نيست.
از سوی ديگر، سيد محمد حسن فضل الله، رهبر مذهبی شيعيان لبنان، موضعی متفاوت در قبال شبيه سازی انسان اتخاذ کرد و گفت که اين عمل را نمی توان شر مطلق يا خير مطلق دانست و تعيين ارزش اخلاقی آن به شکل استفاده از اين کشف علمی بستگی دارد.
برخی از روحانيون مذهبی در ايران نيز، نظراتی همسان با ديدگاه های اين روحانی شيعه لبنان ابراز کرده اند؛ هر چند برخی از مراجع تقليد نيز در ايران، حکم بر حرام و ممنوع بودن شبيه سازی انسان داده اند.
با اين حال، چنين احکامی، با توجه به آنکه می توانند از سوی مجتهدان مختلفی صادرشوند، لزوما يکسان نخواهند بود.
در اين ميان رييس انجمن ژنتيک ايران گفته است که با توجه به پيشرفت های سريع علم ژنتيک، بررسی جنبه های مختلف يافته های جديد در اين علم از سوی فقها و متخصصان ضروری است.
در روزهای گذشته، آيت الله صانعی، از مراجع تقليد در قم تاکيد کرد که اگر شبيه سازی انسان جنبه رسمی پيد اکند، قطعا با شرع و فقه اسلامی نمی سازد و حرام است.
وی اين شيوه را به دليل مفاسد حقوقی، اجتماعی، اخلاقی، و تکوينی ناشی از آن، از مفاسد عظيم دانسته که دفعش واجب و لازم است.
با اين وجود آيت الله هادی معرفت از روحانيون بلند پايه در ايران، شبيه سازی انسان را ازنظر شرعی بدون اشکال و مانع دانسته، هر چند که گفته چنين امری مشکلات متعددی را برای جامعه به وجود می آورد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
هادی

سلام. خونه نو مبارک. دم عيدی دکوراسيون رو عوض کرديد. راستش من خیلی از این بحثها خوشم نمیاد. دو سه بار هم دیدمش ولی چون طولانی هم بود حوصله نکردم بخونم. امروز که بالاخره خوندمش کلی تعجب کردم هم از اينکه يکی تو این مملکت پيدا ميشه که حرفهای نه شرقی نه غربی! بزنه. خوشم اومد از حرفهاش.