پس کجاست؟

پرسيدم : پس کجاست اين سلاحهای کشتار جمعی؟ شما که همه بهونه تون همين بود و می گفتيد مطمينم داره. گفتن يه ماه ديگه به بازرسا فرست بدين٬ گفتيد نمی شه چيزی نمونده که دنيا را منفجر کنه و به هوا بفرسته!!

گفت: ولی ما مطمينيم پيدا می کنيم.
پرسيدم: کی ؟
گفت: کی اش را نمی دونم ولی حتما داشت و ما پيدا خواهيم کرد.
گفتم: از کجا اينقدر مطمينی که داشت؟
گفت: بابا چرا حاليتو ن نیست! خودمون بهش داده بوديم و اين الاغ (با عرض معذرت) اسراف کرد و همشو مصرف کرد واسه کردا و ايرانيا! و گرنه اگه يه کمی هم يه گوشه ای قايم کرده بود٬ الان آبروی ما اين جوری نمی رفت! پيداش می کرديم و به دنيا نشون می داديم.
گفتم: تو که همين الان گفتی مطمينی پيداش می کنيد!!!
گفت: بابا واقعا چه آدمای کم صبری هستيد شما! این هم شد مثل داستان باز سازی عراق که ما هنوز همه کشور را ویران نکرده داد همه به هوا رفته که کی بازسازی می کنید؟ چند هفته نمی تونيد صبر کنيد که کشتی از کاليفرنيا برسه؟!!! اونوقت هرجا خواستيد قايمش می کنيم و بلافاصله پيداش می کنيم. هر چيزی يه پروسه ای داره عزيز! ما که نمی تونيم بخاطر اينکه شما عجله داريد دو تا بمب شيميايی را يه جا مخفی کنيم و بعد پيدا کنيم که همه بگن دروغ بود! بايد محوله از راه برسه تا بتو نيم به همه دنيا نشون بديم که عراق پر سلاحهای کشتار جمعی بوده!!!
همين طور در مورد بازسازی عراق. کمی صبر داشته باشيد! باز سازی عراق آزاد و دمو-کراتيک زير بنای محکم می خواد!! و زير بنای محکم هم يعنی همه چيز بايد کاملا ويران بشه و بعد از نو شروع کنيم به ساختن. پولش هم که Thanks to God عراق نفتش به اين زوديا تموم شدنی نيست. You Know, I mean,not by just one war!

/ 2 نظر / 12 بازدید
سارا

سلام.. ممنونم که به غريبستان من سر زديد... خدا انشاالله شر همه ظالمان رو از سر مردم دنيا کم کنه... التماس دعا

جعفر

سلام شايد از اين به بعد بتونم بهتون سر بزنم موفق مويد سلام برسونيد جعفر کوچولو