آژير قرمز


در پشت خانه ما انجمن نو رسيده هاست
دريا٬ بنفشه٬ شقايق؛ شکوفه٬ شهد
نسرين و نسترن٬ همگی صف کشيده اند
دارا٬ سعید٬ صادق و مريم نشسته اند
اما امید غوطه ور آرزوی خویش...
آژیر قرمز است یکی داد می زند
در آسمان که .... ترمه می گوید..
آژیر موشک است!
و فردا ٬
شکوفه های پشت خانه ما جمله مرده اند
اما امید...! همواره زنده است
هر چند آرزو به سحر گاه رخت بست!
02.gif

/ 3 نظر / 12 بازدید
?

همين اميده که منو کشته

صهبا

سلام.متفاوت با قبل! زيبا بود و موفق باشید!