سلام هی حتی مطلع الفجر

دکتر رضا جوشن از ميان ما رفت

 

عجوزه دنيا عروس يک شبه ايست

اگر وفا بکند تا سحر شگفتی زاست

نه عدّه و نه طلاق و نه انتظار عزا

کنار مرد دگر تا سحرگه فرداست!

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
ali abdali

سلام زیبا بود ولی... به روز شدم سر بزن(گروه هنری ارتش دريدا)